top of page
s.jpg

INFRAKÚRENIE

POCIT SLNKA V OBÝVAČKE 

INFRAKÚRENIE

V SKRATKE

Už od nepamäti ľudstvo využíva teplo Slnka. Slnko sála infračervené žiarenie. Takže kúrenie fungujúce na infračervených vlnách je staré ako Slnko.

Infrakúrenie je v súčasnosti veľkým trendom a patrí medzi najmodernejšie technológie vykurovania. Princíp infrakúrenia sa zakladá na infračervenom žiarení, ktoré je sálaním odovzdávané z infrapanelov alebo infrafólií do priestoru. Toto sálavé teplo prvotne neohrieva vzduch, ale predmety, na ktoré dopadne. Vzduch sa následne ohrieva od týchto predmetov. Nakoľko toto infračervené žiarenie dopadá aj na ľudí, teplo je na pocit intenzívnejšie ako pri bežnom vykurovaní. 

unnamed.jpg
ceiling-mounted-white-Herschel-panels.jp

JE TO DRAHÉ?

Nie. Na rozdiel od všeobecného názoru o “drahom elektrickom vykurovaní” infračervený ohrev používa až o 60% menej energie ako konvekčné vykurovacie systémy! A vstupné náklady sú neporovnateľne nižšie ako pri inom spôsobe vykurovania. Navyše si toto kúrenie z veľkej časti viete namontovať a sfunkčniť celkom sami.

STAVEBNÁ NÁROČNOSŤ

Je jedno, či ide o novostavbu alebo rekonštrukciu, infrakúrenie sa dá realizovať s minimálnymi nákladmi. Nevyžaduje náročné stavebno - konštrukčné zásahy iba  vopred pripravenú 230 V prípojku.

Vykurovanie je možné inštalovať do podlahy, do stien alebo stropov (infrafólie), prípadne na stenu alebo na strop (infrapanel).

6.jpg
infrared-vs-convection.png

VÝHODY

INFRA VYKUROVANIA

  • Nízke investičné náklady

  • Úspora miesta – žiadna kotolňa

  • Presná regulácia teploty

  • Väčšia možnosť interiérového dizajnu

  • Bez strát tepelnej energie na vedení (potrubie)

  • Žiadne problémy s doplňovaním vody a odvzdušňovaním systému

  • Neexistuje žiadne nebezpečenstvo spojené s udusením – oxid uhoľnatý

  • Žiadne nebezpečenstvo výbuchu

  • Nie je potrebná konštrukcia, údržba a revízia komína

  • Minimálne teplotné rozdiely medzi podlahou a stropom

s.jpg

INFRAFÓLIA

bottom of page