MERANIE

Keď chceme vedieť koľko elektriky ste "spálili", musíme to odmerať.

#meranie #elektromer